2019-02-07 Föredrag: Kopparverket – en industriepok i Helsingborg

Kopparextraktion av avfall från svavelsyratillverkning skapade en ny industri i Helsingborg och gjorde den till Sveriges kopparstad, framför Falun! Ännu hanteras ca 120 000 ton Cu i staden förutom kopparlager som tillhör LME, London metal exchange. Föredraget berör även modern teknik avseende kopparproduktion.

 

 

Föredraget hålls av Anders Askman och Göran Fajersson på Campus sal 203.

Tid torsdagen 7 februari 2019 kl 18:10

Fri parkering efter kl 18

Välkomna!

0 Responses to “2019-02-07 Föredrag: Kopparverket – en industriepok i Helsingborg”


Comments are currently closed.