2018-02-27 Föredrag på Campus: Svensk industris utveckling med tonvikt på Skåne från medeltiden till 1800-talet.

Vi visar även museet på Campus före.

Först en genomgång av industrihistorieforskningens historia.  Sedan ska vi se på vattenkraftens utnyttjande i mjöl- och sågkvarnar. Sågindustrin följer vi in i industrialiseringen med stora etableringar längs ostkusten. Vi ska också se på vattenkraftens användning i den svenska gruv- och metallindustrin med tysksmide, valloner och slutligen städernas gjuterier under det ångdrivna 1800-talet. Har bergsfolket rätt, när de säger att Bessmerkonvertern är det största som hänt mänskligheten?

Föredraget hålls av Docent Anders Ödman Institutionen för arkeologi och antikens historia Lunds Universitet

Plats: Campus sal U203

Parkering finns framför Campus entre. Ingen avgift efter kl 18.00

Visning av museet kl 18:10 – 18:20

Föredraget kl 18.30- 20.00

Programmet är öppet för medlemmar i TFIH och övriga intresserade. Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Lars Blucher.

 

 

0 Responses to “2018-02-27 Föredrag på Campus: Svensk industris utveckling med tonvikt på Skåne från medeltiden till 1800-talet.”


Comments are currently closed.