Stipendium

Tekniska föreningen delar varje år ut flera stipendier à 10.000 kronor vardera. Stipendierna fördelas mellan de studenter från Ingenjörshögskolan i Helsingborg som presenterat de bästa examensarbetena under året. Vi delar även ut 2 stipendier à 4000 kronor för intressanta projektarbeten till studenter från Teknikprogrammet på Tycho Braheskolan.

Stipendiater från Tycho Brahe 2011:

Projekt 2011 Del 2 Elev Summa
Energiutvinning ur gödsel Klara Larsson 3 000 kr
Knutpunkten – mer än en station Louice Persson 750 kr
Knutpunkten – mer än en station Josefine Knudsen 750 kr
Knutpunkten – mer än en station Kevin Lee 750 kr
Knutpunkten – mer än en station Lavinia Dita 750 kr
Radiostyrd gräsklippare Robin Lindh 1 000 kr
Radiostyrd gräsklippare Jesper Olsson 1 000 kr
Radiostyrd gräsklippare Susanne Roth 1 000 kr