Styrelse

Bilden tagen av Jorge Laranjo http://www.flickr.com/photos/fueg0/4827960751/in/photostream

Styrelse och funktionärer 2017:

Ordförande:

Vice Ordförande:

Kaj Persson Kenth Engström

Ordinarie ledamöter:

Lars Blücher Per Siversson
Nils Åke Andersson Jen Lindkvist
Dimitri Aleshkov Peter Andersson

Suppleanter:

Bengt Grahn Göran Nord
Per Nilsson

Revisorer:

Per-Ola Svensson Daniel Docekal

Revisorsuppleant:

Kjell Östlund

Valnämnd, Ordinarie ledamöter.

Gunnar Persson Ingvar Zander
Göran Fajersson Karin Andersson

Suppleant:

Vakant, anmäl intresse Vakant
 

Funktionärer

Skattmästare:

Vice Skattmästare:

Jen Lindkvist Per Siversson

Protokollsekreterare:

Vice Protokollsekreterare:

Peter Andersson Karin Andersson

Medlemsansvarig:

Vice Medlemsansvarig:

Kaj Persson Peter Andersson

Klubbmästare:

Vice Klubbmästare:

Lars Blücher Arne Tönnesson

Webmaster:

Vice Webmaster:

Karin Andersson Peter Andersson

IDA grupp medlem:

Kaj Persson Arne Tönnesson
Ingva-Britt Allbratt Lars Blücher

Tekniskt museum:

Anders Askman
Per Siversson

Kontaktperson universitet

Tycho Brahe kontakt

Mats Lilja Eva Berglund/Kaj Persson

Kapitalförvaltare

Per Siversson