Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

Föredrag om 3D printning på Campus tisdagen 2014-10-21 kl. 18

3D-printning är det en teknisk revolution eller en fluga?

Välkommen till ett föredrag om Additive Manufacturing. Ämnet belyses från några olika perspektiv. Med tanke på arrangören utlovas en djupdykning i den teknologi som gör Digital Metal unikt. Föredraget hålls av Bo-Göran Andersson, Teknisk Chef på Digital Metal ett dotterbolag till Höganäs AB.

Beskrivning:
Friformsframställning, (FFF), är en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från CAD-data, datortomograf eller 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, free form fabrication, layer manufacturing och rapid prototyping. En anordning för friformsframställning kallas ofta 3D-skrivare. En förhållandevis enkel och vanlig metod är att extrudera plast i lager på lager och det kan därför grovt liknas vid tekniken hos en bläckstråleskrivare. Tekniken används både för att snabbt tillverka delar till en modell eller prototyp, och i produktion.
Det finns flera tekniker beroende på egenskapar som är önskvärda, de vanligaste är FDM och Polyjet. FDM bygger upp lager på lager av tunna trådar av termoplast. Det blir en hållfast produkt med något sämre yta. Polyjet lägger istället ut ett lager härdplast som härdas med UV-ljus, går väldigt snabbt och ger fin yta. Vid utskrift används stödmaterial som sedan tas bort. Om biten ska lackas behöver den oftast slipas innan.
Mer komplexa och professionella lösningar använder metallpulver som t.ex. titan och laser eller elektronstråle med hög precision vilket smälter metallen i mikrometer-tunna skikt, lager på lager, enligt CAD-ritningen på detaljen.
Den första kommersiella maskinen för friformsframställning såldes 1987 i USA. Sedan dess har tekniken haft en stark tillväxt. Det största användningsområdet är för prototyptillverkning i industrin, men många andra applikationsområden är under tillväxt, bland annat medicinska implantat och direkttillverkning av färdigdetaljer. Tekniken lämpar sig bäst för små föremål i små serier med komplexa former.

Plats: Campus sal U202
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Tid: 18.00 – 19.00
Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Föredrag om ESS och Max IV på Campus 2014-09-23 18:00

Tekniska Föreningen inbjuder till möte på Campus i Helsingborg.
Programmet omfattar två föredrag under rubriken
“ESS och Max IV tar forskning till högre nivåer”.

ESS och MAX IV är två kompletterande forskningsanläggningar för multidisciplinär forskning inom materialforskning som t.ex. funktionella material, molekylär bioteknik, energiteknik, nanovetenskap, geologi, miljöforskning, medicin mm. Båda dessa kommer att finnas i Lund.
Den nya anläggningen MAX IV har börjat byggas och ska öppnas för forskning 2015. Där ska forskare med hjälp av röntgenstrålning studera materialens egenskaper. Bygget beräknas kosta 2,6 miljarder kronor. Finansierar gör bland andra Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Sedan 25 år finns en synkrotronljusanläggning i Lund, MAX-Lab, och det är på erfarenheterna härifrån som MAX IV byggs.
ESS, European Spallation Source är nästa stora projekt och det är en anläggning för liknande forskning som kommer att göras vid MAX-lab IV, men istället för röntgenstrålning kommer neutroner att användas. Projektet är ett europeiskt samarbete och kostnaden på 14,7 miljarder för investering och drift ska fördelas mellan de länder som medverkar. Värdlandet Sverige kommer att stå för drygt 30 procent av byggkostnaden.
Anläggningarna ger Sverige möjlighet att bli världsledande inom flera forskningsområden. ESS och MAX IV kommer också att locka till sig en mängd internationella toppforskare vilket gör att Sverige blir ett betydande internationellt centrum inom området.
(källa: VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet)

Program
Plats: Campus sal U202
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Tid: 18.00 -20.00

18.00 – 18.50 ESS – Ett framtida forskningscentrum tar form i Lund
Docent Sindra Petersson Årsköld

19.00 – 19.50 MAX IV – Acceleratorer och synkrotronljus
Professor Sverker Werin

Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Besök på utställning Dunkers kulturhus samt rundvandring i bostadsområdet Drottninghög Helsingborg tisdagen den 9 september 2014

Drottninghög- hållbar stadsutveckling i ett Miljonprogramsområde

DrottningH
Information från projektets hemsida (www.helsingborg.se/drottningh)
DrottningH är projektet som ska utveckla och förändra Drottninghög under 20 år – minst!
Drottninghög är ett av de bostadsområden som byggdes i Helsingborg som en del av miljonprogrammet mellan år 1967 och 1969. Idag finns det ett behov av att renovera dessa hus och samtidigt bygga nytt för att öka variationen av boendeformer. Därför skapade Helsingborgs stad och Helsingborgshem år 2011 det gemensamma projektet DrottningH.
Projektet arbetar både med den fysiska förändringen som handlar om hur området ska se ut i framtiden och med de boende i området. Hur kan vi exempelvis skapa förutsättningar för att fler boende ska hitta eller skapa arbete? Projektet består av olika delprojekt som har olika ansvarsområden. De arbetar bland annat med boendedialog, trafik och parkering, näringslivet och grönstrukturen.
Målet med projektet är att:
• Skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.
• Öppna upp området och ta vara på nuvarande värden.
• Koppla ihop området med resten av Helsingborg.
• Förtäta Drottninghög så att vi kan fördubbla antalet boende på sikt.
Program
17.30 Samling Dunkers kulturhus – utställningen ”Röster från Drottninghög” – historiska berättelser samt info om projektetDrottningH.
Förflyttning till Drottninghögs centrum. Projektlokalen Blåkullagatan 15 Helsingborg. Bulle och dricka
Rundvandring med guide i bostadsområdet.

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 2 september
Max 25 deltagare
Eventuella frågor besvaras av
Arne Tönnesson per mail: tonne88@hotmail.com eller telefon: 070-924 27 46

Möte i Tågarp tisdagen den 26 Augusti 2014

Vid mötet skall vi besöka den moderna gården Västergård och Skånemöllan

Västergårds presentation av verksamheten enligt hemsidan:
Lantbruket är grunden för verksamheten på Västergård. Gården har varit i familjens ägo sedan 1926 och omfattar för närvarande 350 hektar.
Vi driver även en modern högkvalitativ utsädesproduktion tillsammans med Svenska Foder med kunder i hela Europa.
Sedan några år tillbaka har vi breddat verksamheten med kluriga rörmokare, säkra snickare och drivna murare i Västergård Bygg & VVS.
Det senaste är att vi håller på att utveckla Tågarps by. Vi har byggt en ny förskola (Alfabo) som Svalövs kommun hyr, och nu projekteras ett seniorboende (Bynibyn) med trygghet och miljö i fokus.
Skånemöllan presentation från hemsidan
Sten Persson, Nils Jönsson och Evald Nilsson grundade 1971 den kvarn som skulle utvecklas till Skåne-möllan. Idén var enkel: att bli ett alternativ till de stora mjölleverantörerna. Idag betraktas Skåne-möllan som en stabil och pålitlig leverantör av högklassigt mjöl med utmärkta bakegenskaper. Företaget har 26 anställda och omsättningen är cirka 180 miljoner kronor.
För att garantera kvaliteten arbetar Skåne-möllan med kontraktsodlare som odlar efter våra önskemål.
Företaget är sedan juli månad 1998 noterat på börsen och handlas på First North.

Program
18.00 Avresa Helsingborg Landskronavägen 1 ( restaurang IMPIUS) med buss
18.30 Genomgång Västergård av ägaren Lars Håkansson
19.30 -19.45 Bulle och dricka
19.50-20.40 Besök Skånemöllan
21.00 Retur Helsingborg

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt postgirokontot 5302-6266 senast 20 augusti

Eventuella frågor besvaras av Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller telefon 0709242746

Glad sommar önskar Tekniska Föreningen i Helsingborg.

Sedan årsmötet har föreningen haft ett besök på kulturmagasinet och ett på BMW. BMW gav möjlighet att provköra elbilen.
Vårutflykten gick till Alnarp, där vi besökte trädgården och museet. Efter lunch på Bokskogens golfklubb besökte vi Torups slott . Vi var 33 deltagare på utflykten.

Programmet för hösten är samordnat med Kemisamfundet och ser preliminärt ut enligt följande:

vecka 35 Bussresa till Tågarp, där vi besöker Västergård och Skånemöllan
vecka 37 Drottninghög
Vecka 39 Föredrag
Vecka 41 Kemisamfundet: Från bordssalt till tjugo Nobelpris
vecka 43 Föredrag 3 d
vecka 45 Kemisamfundet: Salpeterjuderiet
vecka 47 Region Skåne föredrag eller besök
vecka 48 Kemisamfundet: Läkemedel från naturen
vecka 49 julfest

Alla TFIHs möten ligger på tisdagar. Vi sänder ut kallelse till Tågarp och Drottninghögsmötena första veckan i augusti.

Helsingborg 23 juni 2014
Ordförande Göran Fajerson

TFIHs traditionella vårutflykt fredagen den 30 maj 2014

Det preliminära programmet är följande:

• Avresa med buss 8:00
• Besök Alnarp med museer och trädgård 9- 12.30
• Lunch 13:00-14:30
• Besök Torups slott eller likvärdigt 14.30-16
• Åter Helsingborg senast 17
• Kostnaden är 300 kr per person
Fullständig kallelse sänds ut vecka 17, Max antal deltagare 50. Boka tiden i Din almanacka

 

Träff hos Förenade bil Berga tisdagen den 13 maj kl 17.30

Försäljningschef Ola Olsson gör ett föredrag om BMW och presenterar BMW i3, företagets nya elbil.
Sen ges det möjlighet till provkörning av elbilen samt delar av BMWs övriga bilprogram.
BMW bjuder på förfriskning.
Besöket är utan kostnad, anmälan sker till Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller
telefon 0709242746 senast 15 april 2014 (BMW önskar tidigt en deltagarförteckning). Max antal
deltagare 30.

Besök Kulturmagasinet på Fredriksdal tisdagen den 29 april kl 18.30

Vi får en guidad rundvandring, där vi får se lokalerna och exempel på magasinerade objekt och en
presentation om hur man arbetar. Efter besöket äter vi bulle med dricka. Allt beräknas ta max 2
timmar.
Vi träffas framför de personalgrindar på Fredriksdal, som finns i anslutning till parkeringen. ( Dessa
ligger ca 100 meter närmare parkeringen än huvudingången till Fredriksdal)

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 15 april 2014

Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller
telefon 0709242746. Max antal deltagare 20.

Årsmöte och föredrag för Kemistsamfundet i Helsingborg

Smarta textilier – vad, hur och varför?

Lena Berglin, PhD från Interactive Textile Group, The Swedish School of Textiles Borås

Smarta textilier är en ny generations textila material och produkter som på olika sätt interagerar med sin omgivning. Det kan exempelvis vara en gardin som ändrar färg beroende på temperaturen i rummet. Eller en tröja som mäter din puls och andning när du bär den. Smarta Textilier är en kombination av nya textila material och elektronik vilket skapar dynamiska textilier, men som också möjliggör nya mjuka gränssnitt till teknik som vi vanligen relaterar till hårda material.

Tid: Torsdagen den 20 mars 2013, kl. 19.00

Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2.

Anmälan senast 14/3 till Zinka Jelisic, zinka.jelisic@perstorp.com eller telefon0707 45 49 55.

Eftersits arrangeras. Anmälan till eftersitsen är obligatorisk. Eftersits för medlemar är gratis och för icke-medlemar kostar 50 kr som ska betalas på plats.

 

Alla intresserade är välkomna!

 

Kallelse ÅRSMÖTE 19 Mars 2014 på Campus

Kallelse ÅRSMÖTE 19 Mars 2014 på Campus
  • STIPENDIEUTDELNING
  • ORDINARIE ÅRSMÖTE
  • MACKA MED ÖL / VATTEN / KAFFE
  • FÖREDRAG

FÖREDRAG AV NILS AXEL MÖRNER OM LAND- OCH HAVSHÖJNINGAR
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2014 KLOCKAN 18.00

PLATS: CAMPUS HELSINGBORG, UNIVERSITETSPLATSEN 2, STORA HÖRSALENFÖR PLANERING AV MAT SKALL ANMÄLAN HA NÅTT OSS SENAST FREDAGEN DEN 14 MARS.

OBS 1! GLÖM INTE NAMN PÅ ANMÄLAN!
OBS 2! MEDDELA BEHOV AV SPECIELL MAT!

ANMÄL DIG MED EPOST ELLER TELEFON TILL
E-POST: tonne88@hotmail.com MOBIL 070 924 27 46

KLUBBMÄSTARE ARNE TÖNNESSON PÅ
RING OM DU HAR FRÅGOR.

TA GÄRNA MED DIN RESPEKTIVE TILL MÖTET! VÄLKOMNA!