Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

Möte i Tågarp tisdagen den 26 Augusti 2014

Vid mötet skall vi besöka den moderna gården Västergård och Skånemöllan

Västergårds presentation av verksamheten enligt hemsidan:
Lantbruket är grunden för verksamheten på Västergård. Gården har varit i familjens ägo sedan 1926 och omfattar för närvarande 350 hektar.
Vi driver även en modern högkvalitativ utsädesproduktion tillsammans med Svenska Foder med kunder i hela Europa.
Sedan några år tillbaka har vi breddat verksamheten med kluriga rörmokare, säkra snickare och drivna murare i Västergård Bygg & VVS.
Det senaste är att vi håller på att utveckla Tågarps by. Vi har byggt en ny förskola (Alfabo) som Svalövs kommun hyr, och nu projekteras ett seniorboende (Bynibyn) med trygghet och miljö i fokus.
Skånemöllan presentation från hemsidan
Sten Persson, Nils Jönsson och Evald Nilsson grundade 1971 den kvarn som skulle utvecklas till Skåne-möllan. Idén var enkel: att bli ett alternativ till de stora mjölleverantörerna. Idag betraktas Skåne-möllan som en stabil och pålitlig leverantör av högklassigt mjöl med utmärkta bakegenskaper. Företaget har 26 anställda och omsättningen är cirka 180 miljoner kronor.
För att garantera kvaliteten arbetar Skåne-möllan med kontraktsodlare som odlar efter våra önskemål.
Företaget är sedan juli månad 1998 noterat på börsen och handlas på First North.

Program
18.00 Avresa Helsingborg Landskronavägen 1 ( restaurang IMPIUS) med buss
18.30 Genomgång Västergård av ägaren Lars Håkansson
19.30 -19.45 Bulle och dricka
19.50-20.40 Besök Skånemöllan
21.00 Retur Helsingborg

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt postgirokontot 5302-6266 senast 20 augusti

Eventuella frågor besvaras av Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller telefon 0709242746

Glad sommar önskar Tekniska Föreningen i Helsingborg.

Sedan årsmötet har föreningen haft ett besök på kulturmagasinet och ett på BMW. BMW gav möjlighet att provköra elbilen.
Vårutflykten gick till Alnarp, där vi besökte trädgården och museet. Efter lunch på Bokskogens golfklubb besökte vi Torups slott . Vi var 33 deltagare på utflykten.

Programmet för hösten är samordnat med Kemisamfundet och ser preliminärt ut enligt följande:

vecka 35 Bussresa till Tågarp, där vi besöker Västergård och Skånemöllan
vecka 37 Drottninghög
Vecka 39 Föredrag
Vecka 41 Kemisamfundet: Från bordssalt till tjugo Nobelpris
vecka 43 Föredrag 3 d
vecka 45 Kemisamfundet: Salpeterjuderiet
vecka 47 Region Skåne föredrag eller besök
vecka 48 Kemisamfundet: Läkemedel från naturen
vecka 49 julfest

Alla TFIHs möten ligger på tisdagar. Vi sänder ut kallelse till Tågarp och Drottninghögsmötena första veckan i augusti.

Helsingborg 23 juni 2014
Ordförande Göran Fajerson

TFIHs traditionella vårutflykt fredagen den 30 maj 2014

Det preliminära programmet är följande:

• Avresa med buss 8:00
• Besök Alnarp med museer och trädgård 9- 12.30
• Lunch 13:00-14:30
• Besök Torups slott eller likvärdigt 14.30-16
• Åter Helsingborg senast 17
• Kostnaden är 300 kr per person
Fullständig kallelse sänds ut vecka 17, Max antal deltagare 50. Boka tiden i Din almanacka

 

Träff hos Förenade bil Berga tisdagen den 13 maj kl 17.30

Försäljningschef Ola Olsson gör ett föredrag om BMW och presenterar BMW i3, företagets nya elbil.
Sen ges det möjlighet till provkörning av elbilen samt delar av BMWs övriga bilprogram.
BMW bjuder på förfriskning.
Besöket är utan kostnad, anmälan sker till Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller
telefon 0709242746 senast 15 april 2014 (BMW önskar tidigt en deltagarförteckning). Max antal
deltagare 30.

Besök Kulturmagasinet på Fredriksdal tisdagen den 29 april kl 18.30

Vi får en guidad rundvandring, där vi får se lokalerna och exempel på magasinerade objekt och en
presentation om hur man arbetar. Efter besöket äter vi bulle med dricka. Allt beräknas ta max 2
timmar.
Vi träffas framför de personalgrindar på Fredriksdal, som finns i anslutning till parkeringen. ( Dessa
ligger ca 100 meter närmare parkeringen än huvudingången till Fredriksdal)

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 15 april 2014

Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller
telefon 0709242746. Max antal deltagare 20.

Årsmöte och föredrag för Kemistsamfundet i Helsingborg

Smarta textilier – vad, hur och varför?

Lena Berglin, PhD från Interactive Textile Group, The Swedish School of Textiles Borås

Smarta textilier är en ny generations textila material och produkter som på olika sätt interagerar med sin omgivning. Det kan exempelvis vara en gardin som ändrar färg beroende på temperaturen i rummet. Eller en tröja som mäter din puls och andning när du bär den. Smarta Textilier är en kombination av nya textila material och elektronik vilket skapar dynamiska textilier, men som också möjliggör nya mjuka gränssnitt till teknik som vi vanligen relaterar till hårda material.

Tid: Torsdagen den 20 mars 2013, kl. 19.00

Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2.

Anmälan senast 14/3 till Zinka Jelisic, zinka.jelisic@perstorp.com eller telefon0707 45 49 55.

Eftersits arrangeras. Anmälan till eftersitsen är obligatorisk. Eftersits för medlemar är gratis och för icke-medlemar kostar 50 kr som ska betalas på plats.

 

Alla intresserade är välkomna!

 

Kallelse ÅRSMÖTE 19 Mars 2014 på Campus

Kallelse ÅRSMÖTE 19 Mars 2014 på Campus
  • STIPENDIEUTDELNING
  • ORDINARIE ÅRSMÖTE
  • MACKA MED ÖL / VATTEN / KAFFE
  • FÖREDRAG

FÖREDRAG AV NILS AXEL MÖRNER OM LAND- OCH HAVSHÖJNINGAR
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2014 KLOCKAN 18.00

PLATS: CAMPUS HELSINGBORG, UNIVERSITETSPLATSEN 2, STORA HÖRSALENFÖR PLANERING AV MAT SKALL ANMÄLAN HA NÅTT OSS SENAST FREDAGEN DEN 14 MARS.

OBS 1! GLÖM INTE NAMN PÅ ANMÄLAN!
OBS 2! MEDDELA BEHOV AV SPECIELL MAT!

ANMÄL DIG MED EPOST ELLER TELEFON TILL
E-POST: tonne88@hotmail.com MOBIL 070 924 27 46

KLUBBMÄSTARE ARNE TÖNNESSON PÅ
RING OM DU HAR FRÅGOR.

TA GÄRNA MED DIN RESPEKTIVE TILL MÖTET! VÄLKOMNA!

Medlemsmöte Campus Helsingborg torsdagen den 6 februari 2014 kl 1800

Elbilar 6 februari 18:00

Sverige producerar i dag den mesta elen utan att använda fossila bränslen.
Vi har just nu dessutom ett visst överskott av el som vi exporterar.
Läget är således gynnsamt för att använda elbilar i Sverige
Vid detta möte kommer representanter för 3 olika bilmärken att presentera sina produkter.

Programmet är:

  • 1800 Samling i lokal U203 på Campus
  • 1805 1:a biltypen Volvo hybrid
  • 1840 2:a biltypen Renault el
  • 1915 Vi äter bulle med dricka
  • 1940 3:e biltypen ej klar

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 28 januari 2014.
Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mailtonne88@hotmail.com eller telefon 0709242746

Välkommen!

 

JULFEST med Tekniska Föreningen i Hälsingborg

H J Ä R T L I G T   V Ä L K O M N A !

Tekniska Föreningen i Hälsingborg inbjuder medlemmar med respektive till traditionell

J U L F E S T   M E D   P L A T S   F Ö R   M Å N G A!!

Lördagen den 7 december 2013 klockan 18.30 (måltiden börjar 19.00) på

Restaurang Koppargrytan, Industrigatan 70, Helsingborg.

Julsammanträde.Julglögg.

Hemvärnets  musikkår.

Lucia kommer med alla sina tärnor!

Stort  julbord  med ål  och  vår gäst Ulla.

Auktion  /  jullotteri  med  förnämliga  vinster.

Julklapp  i  form av  påse  med  diverse  nyttigheter.

Kostnad 350  kronor  per  person  (medlem  och  respektive)

Inkl. glögg, julbord med ål/ gottebord, öl/vatten, tre st Ulla och kaffe.

Om någon medlem önskar bjuda med gäst går detta bra, självkostnad 425 kronor

Bindande anmälan genom inbetalning till vårt

bankgirokonto 5302-6266

Glöm inte notera för- och efternamn på ALLA som skall delta!

Ta med dig din namnskylt så vi kan lära känna varandra vid namn!

Pengarna skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 27 november.

Tänk på fördröjningarna i betalningskedjan!

Eventuella förhinder anmäls till klubbmästare Arne Tönnesson,

tonne88@hotmail.com telefon 0709-24 27 46 kvällstid 18-22

Studiebesök på ICA lager torsdagen den 28 november eller tisdagen den 3 december 2013 båda dagarna klockan 15.00 – ca 16

Studiebesök på ICA lager torsdagen den 28 november eller   tisdagen den 3 december 2013 båda dagarna klockan 15.00 – ca 16

ICA har sitt centrallager på Långeberga i Helsingborg. Det är ett högteknologiskt automatiserat höglager som till stora delar är kylda.

Mötet varar till ca 16.30. Bifogat finns besöksinformation med karta samt hälsodeklaration. Vid besöket skriver alla under hälsodeklarationen på ett exemplar. Läs viktig information. Kör in på personalparkeringen och parkera din bil. Gå därefter in i entréhuset och gå upp för trapporna. Följ gångbron över trafiklösningen in till receptionen. Ange kontaktpersonens namn för besöket

Läs mer… ‘Studiebesök på ICA lager torsdagen den 28 november eller tisdagen den 3 december 2013 båda dagarna klockan 15.00 – ca 16′