Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

2016-11-10 Föredrag “Internets funktioner, risker och möjligheter.”

VÄLKOMNA till ett intressant möte om INTERNETS FUNKTIONER, RISKER OCH MÖJLIGHETER.
Raymond Johansson föreläser om WIFI, Nätverk och Säkerhet. Se http://www.t5.se
Se länk:
2016_11_10_Torsdag Föredrag av Raymond Johansson om WIFI nätverk och säkerhet

Inbjudan till Kemisamfundets höstprogram i Helsingborg 161026, 161115, 161129

TFIH är inbjuden till Kemisamfundets höstprogram med tre föredrag i Helsingborg.
Se länk:
Kemistsamfundets höstprogram

2016-09-29 Studiebesök Plastens hus Perstorp

2016_09_29_Torsdag besök Plastens Hus i Perstorp

2016-06-04 Tekniska föreningen i Hälsingborg inbjuder till vårutflykt i Hässleholmsområdet

 

2016_06_04_Inbjudan_till_vårutflykt

 

 

 

2016-04-20 Föredrag: Miljösanering av förorenad mark

Kemisamfundet  inbjuder till

Föredrag

Miljösanering av förorenad mark

Christer Nilsson

Det finns flera olika metoder att välja mellan när en mark ska saneras. Vilken teknik som är lämpligast beror på många olika faktorer. Presentation av olika tekniker.

Christer presenterar saneringsprojekt som är utförda på Helsingborgs Hamn.

Föreläsare: Christer Nilsson, Environmental Officer, Helsingborgs Hamn

 

Tid: Onsdagen den 20 april 2016, kl. 18.00.
Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

 

Eftersits arrangeras. Anmälan till eftersitsen är obligatorisk. Eftersits för medlemmar i Kemisamfundet är kostnadsfri och för icke medlemmar är priset 50 kr som erläggs på plats. Medtag gärna jämna pengar.
Anmälan senast onsdagen den 13 april 2016 till: Christer Nilsson, e-post: christer.nilsson@port.helsingborg.se

 

2016-04-04 Föredrag: “Ljuset som diagnostiserar och botar cancer”


“Ljuset som diagnostiserar och botar cancer”

Tekniska föreningen i Helsingborg inbjuder till en föreläsning öppen för alla intresserade

Tid : Måndag 11 april kl 18 – 20
Plats: Campus Helsingborg, sal U202
Titel: Medicinsk diagnostik och strålterapi
Föredragshållare: Michael Ljungberg, Crister Ceberg och Sofie Ceberg
samtliga sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus

“Ljuset som diagnostiserar och botar cancer”
Ordet strålning är laddat i dagens samhälle, och klingar sällan positivt. Men strålning med låg energi kan hjälpa oss att hitta tumörer och strålning med hög energi kan stråla bort tumörer. Att hitta en cancer kan vara svårt men med strålning är det möjligt genom att man tillför radioaktiva läkemedel som tas upp av tumörer. Med speciella kameror kan man sedan diagnostisera läge och omfattning – en information som sedan ligger till grund för beslut om lämplig behandling. Tekniken att leverera strålning och anpassa den individuellt till patienten har utvecklats enormt de senaste tio åren. Med tanke på att en av tre kommer att diagnostiseras med cancer någon gång under livet är ju det här med strålning alldeles strålande!

Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00

Eventuella frågor besvaras av Eva Berglund , eva.berglund@helsingborg.se, 0736-312035

KALLELSE ÅRSMÖTE Torsdag 31 MARS 2016 på CAMPUS 18.30

STIPENDIEUTDELNING
 ORDINARIE ÅRSMÖTE
 MACKA MED ÖL / VATTEN / KAFFE
 MUSIKFÖREDRAG AV RONNIE MJÖMAN SOM MED MUSIK OCH VACKERT ACCOMPANJERANDE BILDSPEL UNDERVISAR OSS OM FAMILJEN STRAUSS.

FÖR PLANERING AV MAT SKALL ANMÄLAN HA NÅTT OSS
SENAST FREDAGEN DEN 25 MARS.

läs mer
2016_03_31_kallelse_TFIH_arsmote_2016

Välkomna!

2016-03-03 Föredrag: Mikroorganismer i människans tjänst

Kemiförbundets Helsingborgskrets ger följande föredrag den 3 mars. TFIHs medlemmar är välkomna att delta.

Föredrag: Mikroorganismer i människans tjänst

Olle Holst

Människan har sedan urminnes tider utnyttjat mikroorganismer i olika sammanhang, inte minst vid t.ex. tillverkning och konservering av mat och dryck. Idag har många produkter med vitt skilda användningsområdet dykt upp som ett resultat av naturvetenskapliga och tekniska landvinningar inom olika områden. Nya mediciner, energibärare och enzymer för industriell användning är några exempel. Föreläsningen kommer att ge fler exempel och också peka på fördelarna med att använda bioteknik vid tillverkning av kemikalier.

Föreläsare: Olle Holst, Professor i bioteknik, Lunds Tekniska Högskola

Tid: Torsdagen den 3 mars 2016, kl. 18.30.
Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Eftersits arrangeras. Anmälan till eftersitsen är obligatorisk. Eftersits för medlemmar är kostnadsfri och för icke medlemmar är priset 50 kr som erläggs på plats. Medtag gärna jämna pengar.

Anmälan senast måndagen den 29 februari 2016 till: Erica Olofsson, e-post: erica.olofsson@perstorp.com eller tel. 0734-274865.

Med vänlig hälsning,
Erica Olofsson
Utbildare i processkemi & APL-samordnare Perstorp Gymnasium
Sekreterare i Kemiförbundets Helsingborgskrets

Perstorp Gymnasium
Perstorp AB
284 80 PERSTORP
Phone: +46 73 427 48 65
Fax: +46 435 37683
email: erica.olofsson@perstorp.com

2016_02_16 Föreningsmöte på Magnetkamera 7 Tesla i Lund

Välkommen till studiebesök på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund för att se en av världens mest kraftfulla magnetkameror. (Här finns länk till nyhetsfilm!) Karin Markenroth Bloch, Senior Clinical Scientist MR, presenterar 7T-kameran.

2016_02_16 TF Kallelse föreningsmöte på Magnetkamera 7 Tesla i Lund

2016-02-02 Föredrag: Tidig medeltida logistik och entreprenad- Domkyrkobygget med 67000 ton sten i Lund.

Tekniska Föreningen inbjuder till möte på Campus 2016-02-02
Tag denna möjlighet att förstå hur det gick till när kyrkorna i Skåne byggdes
på 11-1200 talet.

Titel: Tidigmedeltida logistik och entreprenad- en berättelse om hur 67.000 ton sten transporterades 35 km till domkyrkobygget i Lund under loppet av 60 år.

Föreläsningen bygger på resultat från ett pågående forskningsprojekt drivet av medeltidsarkeologen Maria Cinthio och Anders Ödman kring Lunds och Skånes äldsta stenbyggande. Berättelsen innefattar vägsystem, brobyggande, vagnar, arbetskraft, stenbrott, entreprenörer, dragdjur, arbetskraft samt den skånska aristokratins erfarenhet i tidigare megaprojekt och plats i entreprenaden. En lokal anknytning som tas upp är användandet i Lund av sten från Helsingborg redan på 1040-talet.

Föreläsningen hålls av Docent Anders Ödman Institutionen för arkeologi och antikens historia Lunds Universitet

Plats : Campus sal U 203
Tid 18.30-20.00

Parkering finns framför Campus entre. Ingen avgift efter kl 1800
Programmet är öppet för medlemmar i TFIH och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.
Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mail
tonne88@hotmail.com eller telefon 0709242746.