Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

2015-10-27 Föredrag på Campus: DE BOTTENLEVANDE DJUREN I DET UNIKA ÖRESUND

Tekniska föreningen i Hälsingborg inbjuder till föredrag om det
unika Öresund.

Marinbiolog Peter Göransson, hemmahörande i Helsingborg, kommer att berätta på ett fängslande sätt om bottendjurens livsbetingelser i Öresund. Öresund är ett unikt vattenområde där två hav med helt olika egenskaper möts. Östersjön, världens största bräckvattenhav och världshavet Atlantens förlängning Kattegatt möts mellan Kullen och Limhamnströskeln.

 

Öresunds bottenfauna
I Öresund kan ungefär 1500 olika arter av bottendjur som är större än 1 mm (makrofauna) påträffas. Mer än hälften av dessa förekommer regelbundet. Flertalet arter lever nergrävda i bottnen (infauna) men en del arter lever ovanpå bottenytan eller på vegetation och hårda ytor till exempel skal och stenar (epifauna).

 

 

Datum: Tisdagen den 27 oktober
Tid: 18:10
Plats: Campus, Bredgatan i Helsingborg

Då vi skall hålla till i Campus föreläsningssal är antalet deltagare i stort sett obegränsat. Någon föranmälan behövs därför inte.

Parkeringen vid Campus är utan avgift efter kl 18.

I pausen bjuder vi på frukt och vatten.

Eventuella frågor: Kontakta klubbmästaren Arne Tönnesson
mobil: 0709 – 24 27 46

 

2015_09_30 Kallelse föreningsmöte på Campus om Raspberry Pi och 3D Printers

2015_09_30 Kallelse föreningsmöte på Campus om Raspberry Pi och 3D Printers

 

 

TFIHs vårutflykt Lördagen den 30 maj 2015

TFIHs ÅRSMÖTE 2015-03-17 kl.18 med föredrag av Adam Kanne regionchef EON Öresund

 STIPENDIEUTDELNING
 ORDINARIE ÅRSMÖTE
 MACKA MED ÖL / VATTEN / KAFFE
 FÖREDRAG AV Adam Kanne regionchef EON Öresund
“Omställningen av energisektorn i Sverige i ett femårsperspektiv- stora förändringar.”

TISDAGEN DEN 17 MARS 2015 KLOCKAN 18.00 – ca 21.00
PLATS: CAMPUS HELSINGBORG, UNIVERSITETSPLATSEN 2,
STORA HÖRSALEN

FÖR PLANERING AV MAT SKALL ANMÄLAN HA NÅTT OSS
SENAST TORSDAGEN DEN 12 MARS.
OBS 1! GLÖM INTE NAMN PÅ ANMÄLAN!
OBS 2! MEDDELA BEHOV AV SPECIELL MAT!
ANVÄND UTSKICKAT SVARSKORT ELLER E- POSTA TILL KLUBBMÄSTARE ARNE TÖNNESSON PÅ E-POST: tonne88@hotmail.com
ARNE KAN ÄVEN NÅS PÅ MOBIL 070 924 27 46 OM DU HAR FRÅGOR.
TA GÄRNA MED DIN RESPEKTIVE TILL MÖTET! VÄLKOMNA!

Föredrag om kartornas historiska utveckling 2015-03-03

Titel: Historiskt kartmaterial med nedslag i skiftesreformerna

Beskrivning av innehållet: Föredraget behandlar den historiska utvecklingen av kartografi fram till och med bakgrunden till dagens kartor. Vilka historiska kartor kan man förvänta sig att hitta på en specifik plats? Utgångspunkten tas från lokala exempel i Helsingborgstrakten. Ett speciellt nedslag görs i skiftesreformerna, som avsatte ett mastigt storskaligt kartmaterial på detaljnivå. Vad var bakgrunden till dessa, varför just då, vad blev konsekvenserna? Här finns en räcka av myter att slå hål på. Föredraget använder sig till dels av senaste tekniken inom geografiska informationssystem och visualisering av kartmaterial i tid och tre dimensioner.

Föredraget hålls av Universitetslektor Henrik Svensson Högskolan Kristianstad

Program

Plats: Campus sal U203
Parkering finns framför Campus entre. Ingen avgift efter kl 18.00

Tid 18.30-20.00

Programmet är öppet för medlemmar i TFIH och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Föredrag om Logistik 2015-02-10

Logistik – en förutsättning för fortsatt utveckling av Helsingborgsregionen

Under denna rubrik får vi lyssna på två föreläsare, Mats Johnsson och Henrik Stenberg. Föredragen behandlar viktig utveckling inom logistikområdet när det gäller teknik och organisation och som kan vara avgörande för Helsingborgsregionen.
Sedan 2007 finns det en logistikutbildning på Campus. Utbildningen sker i nära samverkan med näringslivet i regionen och är ett unikt samarbete mellan den tekniska fakulteten och den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Initiativtagare och programansvarig är universitetslektor Mats Johnsson som tillhör tekniska fakulteten men som tillbringar sin dagliga tid vid Campus Helsingborg som lärare och forskare.
Mats Johnsson är disputerad i ämnet förpackningslogistik som behandla logistikkedjan från ett förpackningsperspektiv. I föredraget kommer Mats att lyfta fram det senaste inom logistiken och hur det kommer att kunna användas för att utveckla Helsingborgsregionen. Mats Johnsson, som är international scientist vid ett forskningsinstitut i Beijing, Kina, kommer även att behandla vikten av att jobba internationellt.
Dr Henrik Stenberg är disputerad från Chalmers med logistik som inriktning. Henrik arbetar som projektledare inom godstransporter och säkra transporter vid den nyetablerade forskningsplattformen på Campus Helsingborg. Henrik är aktuell och ofta i media genom sin cabotagestudie som rönt mycket intresse genom att belysa förhållandena som råder för vissa utländska chaufförer samt genom att samla in information genom appar. Henrik har även arbetat som konsult inom logistikområdet för Cambridge Technology Partners, där han arbetade med bl a Deutsche Post och Deutche Ban.

Plats : Campus sal U202
Tid: 18.00 -20.00
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Julfest med Tekniska Föreningen i Hälsingborg 2014-12-06

H J Ä R T L I G T V Ä L K O M N A !

Tekniska Föreningen i Hälsingborg inbjuder medlemmar med respektive till traditionell

J U L F E S T M E D P L A T S F Ö R M Å N G A!!

Lördagen den 6 december 2014 klockan 18.30 (måltiden börjar 19.00) på

Restaurang Koppargrytan, Industrigatan 70, Helsingborg.

Julsammanträde.Julglögg.

Orkester spelar.

Lucia kommer med alla sina tärnor!

Stort julbord med ål och vår gäst Ulla.

Auktion / jullotteri med förnämliga vinster.

Julklapp i form av påse med diverse nyttigheter.

Kostnad 350 kronor per person (medlem och respektive)

Inkl. glögg, julbord med ål/ gottebord, öl/vatten, tre st Ulla och kaffe.

Om någon medlem önskar bjuda med gäst går detta bra, självkostnad 400 kronor

Studiebesök Tekniska museet i Helsingör 2014-11-16

Vi har nyinsatt ett extra möte i höstrusket med besök på Tekniska museet i Helsingör. Museet har många unika tekniska föremål och genomgår ständig förnyelse inom teknikområdet. Här finns både gammalt och nytt inom olika teknikområden.
Föreningen subventionerar resa (buss från Helsingör station till museet), inträde till museet och lättare buffé inkl. öl eller vatten på musset.
För att ge fler av våra medlemmar med respektive möjlighet att få en extra teknikdag tillsammans så arrangerar vi detta möte.
Du får själv lösa din färjebiljett då det är olika priser för vuxna och pensionärer.
Vuxen Tur och retur kostar 65 kr, för pensionär (65 år) kostar det 41 kr.
OBS! Samling på Knutpunkten, färjeterminalen senast kl. 12.00 så att vi kan åka med färjan som avgår kl 12.15.
Anmälan: genom insättning av 50 kronor på TFiHs Bankgirokonto 5302-6266
Anmälan bör ske snarast och senast måndag den 10 november för bokning av buffén på museet.
Har du några frågor om arrangemanget hör gärna av dig till vice klubbmästare Lars Blücher på mobil: 0705 51 27 59

Föredrag om 3D printning på Campus tisdagen 2014-10-21 kl. 18

3D-printning är det en teknisk revolution eller en fluga?

Välkommen till ett föredrag om Additive Manufacturing. Ämnet belyses från några olika perspektiv. Med tanke på arrangören utlovas en djupdykning i den teknologi som gör Digital Metal unikt. Föredraget hålls av Bo-Göran Andersson, Teknisk Chef på Digital Metal ett dotterbolag till Höganäs AB.

Beskrivning:
Friformsframställning, (FFF), är en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från CAD-data, datortomograf eller 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, free form fabrication, layer manufacturing och rapid prototyping. En anordning för friformsframställning kallas ofta 3D-skrivare. En förhållandevis enkel och vanlig metod är att extrudera plast i lager på lager och det kan därför grovt liknas vid tekniken hos en bläckstråleskrivare. Tekniken används både för att snabbt tillverka delar till en modell eller prototyp, och i produktion.
Det finns flera tekniker beroende på egenskapar som är önskvärda, de vanligaste är FDM och Polyjet. FDM bygger upp lager på lager av tunna trådar av termoplast. Det blir en hållfast produkt med något sämre yta. Polyjet lägger istället ut ett lager härdplast som härdas med UV-ljus, går väldigt snabbt och ger fin yta. Vid utskrift används stödmaterial som sedan tas bort. Om biten ska lackas behöver den oftast slipas innan.
Mer komplexa och professionella lösningar använder metallpulver som t.ex. titan och laser eller elektronstråle med hög precision vilket smälter metallen i mikrometer-tunna skikt, lager på lager, enligt CAD-ritningen på detaljen.
Den första kommersiella maskinen för friformsframställning såldes 1987 i USA. Sedan dess har tekniken haft en stark tillväxt. Det största användningsområdet är för prototyptillverkning i industrin, men många andra applikationsområden är under tillväxt, bland annat medicinska implantat och direkttillverkning av färdigdetaljer. Tekniken lämpar sig bäst för små föremål i små serier med komplexa former.

Plats: Campus sal U202
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Tid: 18.00 – 19.00
Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Föredrag om ESS och Max IV på Campus 2014-09-23 18:00

Tekniska Föreningen inbjuder till möte på Campus i Helsingborg.
Programmet omfattar två föredrag under rubriken
“ESS och Max IV tar forskning till högre nivåer”.

ESS och MAX IV är två kompletterande forskningsanläggningar för multidisciplinär forskning inom materialforskning som t.ex. funktionella material, molekylär bioteknik, energiteknik, nanovetenskap, geologi, miljöforskning, medicin mm. Båda dessa kommer att finnas i Lund.
Den nya anläggningen MAX IV har börjat byggas och ska öppnas för forskning 2015. Där ska forskare med hjälp av röntgenstrålning studera materialens egenskaper. Bygget beräknas kosta 2,6 miljarder kronor. Finansierar gör bland andra Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Sedan 25 år finns en synkrotronljusanläggning i Lund, MAX-Lab, och det är på erfarenheterna härifrån som MAX IV byggs.
ESS, European Spallation Source är nästa stora projekt och det är en anläggning för liknande forskning som kommer att göras vid MAX-lab IV, men istället för röntgenstrålning kommer neutroner att användas. Projektet är ett europeiskt samarbete och kostnaden på 14,7 miljarder för investering och drift ska fördelas mellan de länder som medverkar. Värdlandet Sverige kommer att stå för drygt 30 procent av byggkostnaden.
Anläggningarna ger Sverige möjlighet att bli världsledande inom flera forskningsområden. ESS och MAX IV kommer också att locka till sig en mängd internationella toppforskare vilket gör att Sverige blir ett betydande internationellt centrum inom området.
(källa: VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet)

Program
Plats: Campus sal U202
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Tid: 18.00 -20.00

18.00 – 18.50 ESS – Ett framtida forskningscentrum tar form i Lund
Docent Sindra Petersson Årsköld

19.00 – 19.50 MAX IV – Acceleratorer och synkrotronljus
Professor Sverker Werin

Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.