Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

TFIHs traditionella vårutflykt fredagen den 30 maj 2014

Det preliminära programmet är följande:
• Avresa med buss 8:00
• Besök Alnarp med museer och trädgård 9- 12.30
• Lunch 13:00-14:30
• Besök Torups slott eller likvärdigt 14.30-16
• Åter Helsingborg senast 17
• Kostnaden är 300 kr per person
Fullständig kallelse sänds ut vecka 17, Max antal deltagare 50. Boka tiden i Din almanacka

Träff hos Förenade bil Berga tisdagen den 13 maj kl 17.30

Försäljningschef Ola Olsson gör ett föredrag om BMW och presenterar BMW i3, företagets nya elbil.
Sen ges det möjlighet till provkörning av elbilen samt delar av BMWs övriga bilprogram.
BMW bjuder på förfriskning.
Besöket är utan kostnad, anmälan sker till Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller
telefon 0709242746 senast 15 april 2014 (BMW önskar tidigt en deltagarförteckning). Max antal
deltagare 30.

Besök Kulturmagasinet på Fredriksdal tisdagen den 29 april kl 18.30

Vi får en guidad rundvandring, där vi får se lokalerna och exempel på magasinerade objekt och en
presentation om hur man arbetar. Efter besöket äter vi bulle med dricka. Allt beräknas ta max 2
timmar.
Vi träffas framför de personalgrindar på Fredriksdal, som finns i anslutning till parkeringen. ( Dessa
ligger ca 100 meter närmare parkeringen än huvudingången till Fredriksdal)

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 15 april 2014

Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller
telefon 0709242746. Max antal deltagare 20.

Årsmöte och föredrag för Kemistsamfundet i Helsingborg

Smarta textilier – vad, hur och varför?

Lena Berglin, PhD från Interactive Textile Group, The Swedish School of Textiles Borås

Smarta textilier är en ny generations textila material och produkter som på olika sätt interagerar med sin omgivning. Det kan exempelvis vara en gardin som ändrar färg beroende på temperaturen i rummet. Eller en tröja som mäter din puls och andning när du bär den. Smarta Textilier är en kombination av nya textila material och elektronik vilket skapar dynamiska textilier, men som också möjliggör nya mjuka gränssnitt till teknik som vi vanligen relaterar till hårda material.

Tid: Torsdagen den 20 mars 2013, kl. 19.00

Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2.

Anmälan senast 14/3 till Zinka Jelisic, zinka.jelisic@perstorp.com eller telefon0707 45 49 55.

Eftersits arrangeras. Anmälan till eftersitsen är obligatorisk. Eftersits för medlemar är gratis och för icke-medlemar kostar 50 kr som ska betalas på plats.

 

Alla intresserade är välkomna!

 

Kallelse ÅRSMÖTE 19 Mars 2014 på Campus

Kallelse ÅRSMÖTE 19 Mars 2014 på Campus
  • STIPENDIEUTDELNING
  • ORDINARIE ÅRSMÖTE
  • MACKA MED ÖL / VATTEN / KAFFE
  • FÖREDRAG

FÖREDRAG AV NILS AXEL MÖRNER OM LAND- OCH HAVSHÖJNINGAR
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2014 KLOCKAN 18.00

PLATS: CAMPUS HELSINGBORG, UNIVERSITETSPLATSEN 2, STORA HÖRSALENFÖR PLANERING AV MAT SKALL ANMÄLAN HA NÅTT OSS SENAST FREDAGEN DEN 14 MARS.

OBS 1! GLÖM INTE NAMN PÅ ANMÄLAN!
OBS 2! MEDDELA BEHOV AV SPECIELL MAT!

ANMÄL DIG MED EPOST ELLER TELEFON TILL
E-POST: tonne88@hotmail.com MOBIL 070 924 27 46

KLUBBMÄSTARE ARNE TÖNNESSON PÅ
RING OM DU HAR FRÅGOR.

TA GÄRNA MED DIN RESPEKTIVE TILL MÖTET! VÄLKOMNA!

Medlemsmöte Campus Helsingborg torsdagen den 6 februari 2014 kl 1800

Elbilar 6 februari 18:00

Sverige producerar i dag den mesta elen utan att använda fossila bränslen.
Vi har just nu dessutom ett visst överskott av el som vi exporterar.
Läget är således gynnsamt för att använda elbilar i Sverige
Vid detta möte kommer representanter för 3 olika bilmärken att presentera sina produkter.

Programmet är:

  • 1800 Samling i lokal U203 på Campus
  • 1805 1:a biltypen Volvo hybrid
  • 1840 2:a biltypen Renault el
  • 1915 Vi äter bulle med dricka
  • 1940 3:e biltypen ej klar

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 28 januari 2014.
Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mailtonne88@hotmail.com eller telefon 0709242746

Välkommen!

 

JULFEST med Tekniska Föreningen i Hälsingborg

H J Ä R T L I G T   V Ä L K O M N A !

Tekniska Föreningen i Hälsingborg inbjuder medlemmar med respektive till traditionell

J U L F E S T   M E D   P L A T S   F Ö R   M Å N G A!!

Lördagen den 7 december 2013 klockan 18.30 (måltiden börjar 19.00) på

Restaurang Koppargrytan, Industrigatan 70, Helsingborg.

Julsammanträde.Julglögg.

Hemvärnets  musikkår.

Lucia kommer med alla sina tärnor!

Stort  julbord  med ål  och  vår gäst Ulla.

Auktion  /  jullotteri  med  förnämliga  vinster.

Julklapp  i  form av  påse  med  diverse  nyttigheter.

Kostnad 350  kronor  per  person  (medlem  och  respektive)

Inkl. glögg, julbord med ål/ gottebord, öl/vatten, tre st Ulla och kaffe.

Om någon medlem önskar bjuda med gäst går detta bra, självkostnad 425 kronor

Bindande anmälan genom inbetalning till vårt

bankgirokonto 5302-6266

Glöm inte notera för- och efternamn på ALLA som skall delta!

Ta med dig din namnskylt så vi kan lära känna varandra vid namn!

Pengarna skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 27 november.

Tänk på fördröjningarna i betalningskedjan!

Eventuella förhinder anmäls till klubbmästare Arne Tönnesson,

tonne88@hotmail.com telefon 0709-24 27 46 kvällstid 18-22

Studiebesök på ICA lager torsdagen den 28 november eller tisdagen den 3 december 2013 båda dagarna klockan 15.00 – ca 16

Studiebesök på ICA lager torsdagen den 28 november eller   tisdagen den 3 december 2013 båda dagarna klockan 15.00 – ca 16

ICA har sitt centrallager på Långeberga i Helsingborg. Det är ett högteknologiskt automatiserat höglager som till stora delar är kylda.

Mötet varar till ca 16.30. Bifogat finns besöksinformation med karta samt hälsodeklaration. Vid besöket skriver alla under hälsodeklarationen på ett exemplar. Läs viktig information. Kör in på personalparkeringen och parkera din bil. Gå därefter in i entréhuset och gå upp för trapporna. Följ gångbron över trafiklösningen in till receptionen. Ange kontaktpersonens namn för besöket

Läs mer… ‘Studiebesök på ICA lager torsdagen den 28 november eller tisdagen den 3 december 2013 båda dagarna klockan 15.00 – ca 16′

Järnproduktionen i Skåne under järnåldern och medeltiden

Medlemsmöte: Järnproduktionen i Skåne under järnåldern och medeltiden

Ett föredrag av Docent Anders Ödman Campus tisdagen den 19 november 2013 kl 1800.

Berättelsen handlar om det skånska järnet och de processer som kunnat påvisas under de 30 år, som Anders Ödman har arbetat inom projektet Norra Skånes Medeltid med skånskt järn.

Kolonisationen av den nordskånska ödemarken där en ofri befolkningsgrupp gjordes till järnskattande kronobönder, är ny forskning och en förklaring till bildandet av detta danska järnbärarland. Under resans gång träffar vi bland annat små bondeblästor, biskopens hammarsmedja i Hörja, Kungens smeder i Kopparmöllan och stora industriella anläggningar i Osby. Som de sista aktörerna i skånsk järnproduktion träffar vi Karen Lycke som etablerade Snälleröds vallonbruk och Frans Suell som anlade Loshults järngruva.

Vi hälsar Er välkomna till ett mycket intressant föredrag om den teknik, som var en av de viktigaste i mer än 1000 år.

Föredraget startar klockan 1800
Vi bryter för smörgås med dricka ca 1845
Vi beräknar sluta 2000

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 13 november 2013. Tag gärna med bekanta till detta föredrag. Kommer du från Kemistsamfundet, ange ”kemist” på inbetalningen

Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller per telefon 070 92 42 746.

Välkommen

Formaldehyd – en liten vardagsmolekyl

Svenska Kemistsamfundet Helsingborgskretsen  Inbjuder Tekniska Föreningen i Hälsingborg  Till Föredrag Onsdag den 6/11-2013  Kl. 19:00 på Campus Helsingborg

Formaldehyd – en liten vardagsmolekyl  Formaldehyd, den enklaste aldehyden, för allmänheten mest känd för sin desinficerande och konserverande effekt, är en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av allt från färg och bindemedel för trä och textilindustrin till specialplaster. Den årliga formaldehydproduktionen uppgick 2012 till ett värde av 11.7 miljarder USD och i den sagan spelar ett företag i de skånska bokskogarna en avgörande roll.  Max Henning har jobbat på Perstorp AB i 40 år och har varit verksam inom både formaldehydproduktion och försäljning av licensfabriker för formaldehydproduktion. I denna föreläsning tar Max med entusiasm och humor med oss på en resa där skånsk kemikunskap och entreprenörsanda möter den globala kemiindustrin.

 

• Tid: Onsdag den 6 november 2013, kl. 19.00

• Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2

• Anmälan senast fredag den 1 november till Daniella Cheng via e-post daniellacheng@hotmail.com.

Vänligen ange om ni vill ha eftersits. Eftersitsen kostar 30 kr och betalas på plats.

 

Varmt välkomna!