Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

2016_02_16 Föreningsmöte på Magnetkamera 7 Tesla i Lund

Välkommen till studiebesök på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund för att se en av världens mest kraftfulla magnetkameror. (Här finns länk till nyhetsfilm!) Karin Markenroth Bloch, Senior Clinical Scientist MR, presenterar 7T-kameran.

2016_02_16 TF Kallelse föreningsmöte på Magnetkamera 7 Tesla i Lund

2016-02-02 Föredrag: Tidig medeltida logistik och entreprenad- Domkyrkobygget med 67000 ton sten i Lund.

Tekniska Föreningen inbjuder till möte på Campus 2016-02-02
Tag denna möjlighet att förstå hur det gick till när kyrkorna i Skåne byggdes
på 11-1200 talet.

Titel: Tidigmedeltida logistik och entreprenad- en berättelse om hur 67.000 ton sten transporterades 35 km till domkyrkobygget i Lund under loppet av 60 år.

Föreläsningen bygger på resultat från ett pågående forskningsprojekt drivet av medeltidsarkeologen Maria Cinthio och Anders Ödman kring Lunds och Skånes äldsta stenbyggande. Berättelsen innefattar vägsystem, brobyggande, vagnar, arbetskraft, stenbrott, entreprenörer, dragdjur, arbetskraft samt den skånska aristokratins erfarenhet i tidigare megaprojekt och plats i entreprenaden. En lokal anknytning som tas upp är användandet i Lund av sten från Helsingborg redan på 1040-talet.

Föreläsningen hålls av Docent Anders Ödman Institutionen för arkeologi och antikens historia Lunds Universitet

Plats : Campus sal U 203
Tid 18.30-20.00

Parkering finns framför Campus entre. Ingen avgift efter kl 1800
Programmet är öppet för medlemmar i TFIH och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.
Eventuella frågor besvaras av klubbmästare Arne Tönnesson per mail
tonne88@hotmail.com eller telefon 0709242746.

2015-12-09 Premiärtur genom Hallandsåstunneln. Fullbokad.

Intresset har varit stort och biljetterna är fullbokade.

Passa på! Vi har fått 50 biljetter till en gruppresa genom Hallandsåstunneln den 9 december kl 11.
Avgång Ängelholm 11.00 och sen retur från Båstad 11.30.

TFIH erbjuder gratis buss.
Bussen hämtar den 9 december vid
9.45 Landskronavägen1
9.55 Ångfärjestationen
10.05 Busshållplats Berga Trafikplats E4 (Maxi, Kollebergagatan)

Tillbaka till Hbg ca 12.00 från Ängelholm

Anmäl dig snarast men allra senast 8 december kl 18. Först till kvarn gäller.
Anmäl dig via epost pa.tfih@telia.com
Ange var du vill stiga på.

Då detta kommer med kort varsel hinner vi tyvärr inte skicka ut kallelse med brev.
Om du känner någon medlem utan epost så vidarebefordra gärna denna information.

2015-12-05 JULFEST med TFIH

Tekniska Föreningen i Hälsingborg

inbjuder medlemmar med respektive till traditionell

J U L F E S T M E D P L A T S F Ö R M Å N G A!!

Lördagen den 5 december 2015 klockan 18.30 (måltiden börjar 19.00) på
Restaurang Koppargrytan, Industrigatan 70, Helsingborg.

Läs mer om julfesten här

EXTRAERBJUDANDE 2015-11-26 ESS och Max IV!

Genom vårt samarbete med Kemistsamfundet i Helsingborg har vi möjlighet att erbjuda medlemmar
i Tekniska förening att delta i deras möten. Nedan finns ett sådant intressant möte beskrivet. Intresserade anmäler sig direkt till Ulf Larsson. Meddela att du kommer från Tekniska föreningen.

ESS och Max IV tar forskning till högre nivåer.
Professor Sverker Werin, Max IV, Lunds Universitet
Docent Sindra Petersson Årsköld, ESS

ESS, European Spallation Source, och Max IV är två kompletterande forskningsanläggningar för multidisciplinär forskning inom materialforskning som t ex funktionella material, molekylär bioteknik, energiteknik, nanovetenskap, geologi, miljöforskning, medicin mm. Båda dessa kommer att finnas i Lund. Den nya anläggningen Max IV, baserad på den 25 år gamla synkrotronljusanläggningen i Lund, öppnas i år. Där ska forskare studera materialens egenskaper med hjälp av röntgenstrålning.
ESS är ett annat stort projekt i samarbete mellan ett antal europeiska länder och med Sverige som värdland. Det kommer att bli en anläggning för liknande forskning som kommer att göras vid Max-lab IV men istället för röntgenstrålning kommer neutroner att användas.
De två anläggningarna ger Sverige möjlighet att bli världsledande inom flera forskningsområden. ESS och Max IV kommer också att locka till sig en mängd internationella toppforskare vilket gör att Sverige blir ett betydande internationellt centrum inom området.
Program
Kl. 18:00-18:50 Max IV-Acceleratorer och synkrotronljus, Sverker Werin
Kl. 18:50-19:10 Paus. Dryck och smörgås serveras.
Kl. 19:10-20:00 ESS-Ett framtida forskningscentrum tar form i Lund, Sindra Petersson Årsköld.

Torsdagen den 26 november 2015 kl. 18.00 Plats: Campus Helsingborg.

Obligatorisk anmälan senast måndagen den 23 november, 2015, till
Ulf Larsson ugrlarsson@gmail.com eller 0439-12 40 27

Anmälan om förtäring är obligatorisk. För medlemmar är det kostnadsfritt och för icke medlemmar är priset 50 kr som erläggs på plats. Medtag gärna jämna pengar.

Kallelse Föreningsmöte 2015-11-19 på MANTENA Sverige AB

Anmälan senast söndagen den 15 november 2015, begränsat antal platser, först till kvarn.

2015_11_19 TF Kallelse föreningsmöte på Mantena Rausterminalen

Klicka på länken ovan för att läsa mer om mötet.

VI VÄDJAR OM DIN HJÄLP!

Vi är en liten grupp som just nu lägger vår obetalda fritid på planering av årets julfest.
Ett av de mest betungande momenten är att samla in saker till det uppskattade lotteriet och auktionen.

Det skulle vara till MYCKET STOR HJÄLP om DU SJÄLV eller DITT FÖRETAG bidrog med lämpliga
gåvor och att Ni aktivt tar kontakt med oss om var en överlämning kan ske på enklaste sätt.

Gåvorna kan bestå av penningmedel (där vi då köper in lämpliga gåvor), give aways, biljetter till bio, teater, konserter eller andra intressanta evenemang. (eller något annat som kan vara intressant att exponera och som samtidigt visar företagets vilja att stödja föreningen). De medel som kommer in vid lotteri/auktion hjälper till att finansiera de stipendier på totalt 4 x 10 000 kronor som delas ut till Campus elever vid årsmötet i mars.
På Tycho Brahe skolan delar vi ut 3 x 3 000 kronor vid Tycho Brahe dagen då de tre bästa elevarbetena presenteras.

Givare presenteras i vår lista över sponsorer som visas på hemsidan och vid olika tillfällen under året.

Ta gärna kontakt med någon av oss, helst kvällstid : (Telefon, SMS)

Kaj Persson 070-72 85 435
Arne Tönnesson 070-924 27 46
Ingvabritt Allbratt 070-776 39 32
Gösta Boberg 070-477 70 32
Lars Blücher 070-551 27 59
Peter Andersson 070-283 59 38

 

2015-10-27 Föredrag på Campus: DE BOTTENLEVANDE DJUREN I DET UNIKA ÖRESUND

Tekniska föreningen i Hälsingborg inbjuder till föredrag om det
unika Öresund.

Marinbiolog Peter Göransson, hemmahörande i Helsingborg, kommer att berätta på ett fängslande sätt om bottendjurens livsbetingelser i Öresund. Öresund är ett unikt vattenområde där två hav med helt olika egenskaper möts. Östersjön, världens största bräckvattenhav och världshavet Atlantens förlängning Kattegatt möts mellan Kullen och Limhamnströskeln.

 

Öresunds bottenfauna
I Öresund kan ungefär 1500 olika arter av bottendjur som är större än 1 mm (makrofauna) påträffas. Mer än hälften av dessa förekommer regelbundet. Flertalet arter lever nergrävda i bottnen (infauna) men en del arter lever ovanpå bottenytan eller på vegetation och hårda ytor till exempel skal och stenar (epifauna).

 

 

Datum: Tisdagen den 27 oktober
Tid: 18:10
Plats: Campus, Bredgatan i Helsingborg

Då vi skall hålla till i Campus föreläsningssal är antalet deltagare i stort sett obegränsat. Någon föranmälan behövs därför inte.

Parkeringen vid Campus är utan avgift efter kl 18.

I pausen bjuder vi på frukt och vatten.

Eventuella frågor: Kontakta klubbmästaren Arne Tönnesson
mobil: 0709 – 24 27 46

 

2015_09_30 Kallelse föreningsmöte på Campus om Raspberry Pi och 3D Printers

2015_09_30 Kallelse föreningsmöte på Campus om Raspberry Pi och 3D Printers

 

 

TFIHs vårutflykt Lördagen den 30 maj 2015