Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

2015-12-05 JULFEST med TFIH

Tekniska Föreningen i Hälsingborg

inbjuder medlemmar med respektive till traditionell

J U L F E S T M E D P L A T S F Ö R M Å N G A!!

Lördagen den 5 december 2015 klockan 18.30 (måltiden börjar 19.00) på
Restaurang Koppargrytan, Industrigatan 70, Helsingborg.

Läs mer om julfesten här

EXTRAERBJUDANDE 2015-11-26 ESS och Max IV!

Genom vårt samarbete med Kemistsamfundet i Helsingborg har vi möjlighet att erbjuda medlemmar
i Tekniska förening att delta i deras möten. Nedan finns ett sådant intressant möte beskrivet. Intresserade anmäler sig direkt till Ulf Larsson. Meddela att du kommer från Tekniska föreningen.

ESS och Max IV tar forskning till högre nivåer.
Professor Sverker Werin, Max IV, Lunds Universitet
Docent Sindra Petersson Årsköld, ESS

ESS, European Spallation Source, och Max IV är två kompletterande forskningsanläggningar för multidisciplinär forskning inom materialforskning som t ex funktionella material, molekylär bioteknik, energiteknik, nanovetenskap, geologi, miljöforskning, medicin mm. Båda dessa kommer att finnas i Lund. Den nya anläggningen Max IV, baserad på den 25 år gamla synkrotronljusanläggningen i Lund, öppnas i år. Där ska forskare studera materialens egenskaper med hjälp av röntgenstrålning.
ESS är ett annat stort projekt i samarbete mellan ett antal europeiska länder och med Sverige som värdland. Det kommer att bli en anläggning för liknande forskning som kommer att göras vid Max-lab IV men istället för röntgenstrålning kommer neutroner att användas.
De två anläggningarna ger Sverige möjlighet att bli världsledande inom flera forskningsområden. ESS och Max IV kommer också att locka till sig en mängd internationella toppforskare vilket gör att Sverige blir ett betydande internationellt centrum inom området.
Program
Kl. 18:00-18:50 Max IV-Acceleratorer och synkrotronljus, Sverker Werin
Kl. 18:50-19:10 Paus. Dryck och smörgås serveras.
Kl. 19:10-20:00 ESS-Ett framtida forskningscentrum tar form i Lund, Sindra Petersson Årsköld.

Torsdagen den 26 november 2015 kl. 18.00 Plats: Campus Helsingborg.

Obligatorisk anmälan senast måndagen den 23 november, 2015, till
Ulf Larsson ugrlarsson@gmail.com eller 0439-12 40 27

Anmälan om förtäring är obligatorisk. För medlemmar är det kostnadsfritt och för icke medlemmar är priset 50 kr som erläggs på plats. Medtag gärna jämna pengar.

Kallelse Föreningsmöte 2015-11-19 på MANTENA Sverige AB

Anmälan senast söndagen den 15 november 2015, begränsat antal platser, först till kvarn.

2015_11_19 TF Kallelse föreningsmöte på Mantena Rausterminalen

Klicka på länken ovan för att läsa mer om mötet.

VI VÄDJAR OM DIN HJÄLP!

Vi är en liten grupp som just nu lägger vår obetalda fritid på planering av årets julfest.
Ett av de mest betungande momenten är att samla in saker till det uppskattade lotteriet och auktionen.

Det skulle vara till MYCKET STOR HJÄLP om DU SJÄLV eller DITT FÖRETAG bidrog med lämpliga
gåvor och att Ni aktivt tar kontakt med oss om var en överlämning kan ske på enklaste sätt.

Gåvorna kan bestå av penningmedel (där vi då köper in lämpliga gåvor), give aways, biljetter till bio, teater, konserter eller andra intressanta evenemang. (eller något annat som kan vara intressant att exponera och som samtidigt visar företagets vilja att stödja föreningen). De medel som kommer in vid lotteri/auktion hjälper till att finansiera de stipendier på totalt 4 x 10 000 kronor som delas ut till Campus elever vid årsmötet i mars.
På Tycho Brahe skolan delar vi ut 3 x 3 000 kronor vid Tycho Brahe dagen då de tre bästa elevarbetena presenteras.

Givare presenteras i vår lista över sponsorer som visas på hemsidan och vid olika tillfällen under året.

Ta gärna kontakt med någon av oss, helst kvällstid : (Telefon, SMS)

Kaj Persson 070-72 85 435
Arne Tönnesson 070-924 27 46
Ingvabritt Allbratt 070-776 39 32
Gösta Boberg 070-477 70 32
Lars Blücher 070-551 27 59
Peter Andersson 070-283 59 38

 

2015-10-27 Föredrag på Campus: DE BOTTENLEVANDE DJUREN I DET UNIKA ÖRESUND

Tekniska föreningen i Hälsingborg inbjuder till föredrag om det
unika Öresund.

Marinbiolog Peter Göransson, hemmahörande i Helsingborg, kommer att berätta på ett fängslande sätt om bottendjurens livsbetingelser i Öresund. Öresund är ett unikt vattenområde där två hav med helt olika egenskaper möts. Östersjön, världens största bräckvattenhav och världshavet Atlantens förlängning Kattegatt möts mellan Kullen och Limhamnströskeln.

 

Öresunds bottenfauna
I Öresund kan ungefär 1500 olika arter av bottendjur som är större än 1 mm (makrofauna) påträffas. Mer än hälften av dessa förekommer regelbundet. Flertalet arter lever nergrävda i bottnen (infauna) men en del arter lever ovanpå bottenytan eller på vegetation och hårda ytor till exempel skal och stenar (epifauna).

 

 

Datum: Tisdagen den 27 oktober
Tid: 18:10
Plats: Campus, Bredgatan i Helsingborg

Då vi skall hålla till i Campus föreläsningssal är antalet deltagare i stort sett obegränsat. Någon föranmälan behövs därför inte.

Parkeringen vid Campus är utan avgift efter kl 18.

I pausen bjuder vi på frukt och vatten.

Eventuella frågor: Kontakta klubbmästaren Arne Tönnesson
mobil: 0709 – 24 27 46

 

2015_09_30 Kallelse föreningsmöte på Campus om Raspberry Pi och 3D Printers

2015_09_30 Kallelse föreningsmöte på Campus om Raspberry Pi och 3D Printers

 

 

TFIHs vårutflykt Lördagen den 30 maj 2015

TFIHs ÅRSMÖTE 2015-03-17 kl.18 med föredrag av Adam Kanne regionchef EON Öresund

 STIPENDIEUTDELNING
 ORDINARIE ÅRSMÖTE
 MACKA MED ÖL / VATTEN / KAFFE
 FÖREDRAG AV Adam Kanne regionchef EON Öresund
“Omställningen av energisektorn i Sverige i ett femårsperspektiv- stora förändringar.”

TISDAGEN DEN 17 MARS 2015 KLOCKAN 18.00 – ca 21.00
PLATS: CAMPUS HELSINGBORG, UNIVERSITETSPLATSEN 2,
STORA HÖRSALEN

FÖR PLANERING AV MAT SKALL ANMÄLAN HA NÅTT OSS
SENAST TORSDAGEN DEN 12 MARS.
OBS 1! GLÖM INTE NAMN PÅ ANMÄLAN!
OBS 2! MEDDELA BEHOV AV SPECIELL MAT!
ANVÄND UTSKICKAT SVARSKORT ELLER E- POSTA TILL KLUBBMÄSTARE ARNE TÖNNESSON PÅ E-POST: tonne88@hotmail.com
ARNE KAN ÄVEN NÅS PÅ MOBIL 070 924 27 46 OM DU HAR FRÅGOR.
TA GÄRNA MED DIN RESPEKTIVE TILL MÖTET! VÄLKOMNA!

Föredrag om kartornas historiska utveckling 2015-03-03

Titel: Historiskt kartmaterial med nedslag i skiftesreformerna

Beskrivning av innehållet: Föredraget behandlar den historiska utvecklingen av kartografi fram till och med bakgrunden till dagens kartor. Vilka historiska kartor kan man förvänta sig att hitta på en specifik plats? Utgångspunkten tas från lokala exempel i Helsingborgstrakten. Ett speciellt nedslag görs i skiftesreformerna, som avsatte ett mastigt storskaligt kartmaterial på detaljnivå. Vad var bakgrunden till dessa, varför just då, vad blev konsekvenserna? Här finns en räcka av myter att slå hål på. Föredraget använder sig till dels av senaste tekniken inom geografiska informationssystem och visualisering av kartmaterial i tid och tre dimensioner.

Föredraget hålls av Universitetslektor Henrik Svensson Högskolan Kristianstad

Program

Plats: Campus sal U203
Parkering finns framför Campus entre. Ingen avgift efter kl 18.00

Tid 18.30-20.00

Programmet är öppet för medlemmar i TFIH och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Föredrag om Logistik 2015-02-10

Logistik – en förutsättning för fortsatt utveckling av Helsingborgsregionen

Under denna rubrik får vi lyssna på två föreläsare, Mats Johnsson och Henrik Stenberg. Föredragen behandlar viktig utveckling inom logistikområdet när det gäller teknik och organisation och som kan vara avgörande för Helsingborgsregionen.
Sedan 2007 finns det en logistikutbildning på Campus. Utbildningen sker i nära samverkan med näringslivet i regionen och är ett unikt samarbete mellan den tekniska fakulteten och den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Initiativtagare och programansvarig är universitetslektor Mats Johnsson som tillhör tekniska fakulteten men som tillbringar sin dagliga tid vid Campus Helsingborg som lärare och forskare.
Mats Johnsson är disputerad i ämnet förpackningslogistik som behandla logistikkedjan från ett förpackningsperspektiv. I föredraget kommer Mats att lyfta fram det senaste inom logistiken och hur det kommer att kunna användas för att utveckla Helsingborgsregionen. Mats Johnsson, som är international scientist vid ett forskningsinstitut i Beijing, Kina, kommer även att behandla vikten av att jobba internationellt.
Dr Henrik Stenberg är disputerad från Chalmers med logistik som inriktning. Henrik arbetar som projektledare inom godstransporter och säkra transporter vid den nyetablerade forskningsplattformen på Campus Helsingborg. Henrik är aktuell och ofta i media genom sin cabotagestudie som rönt mycket intresse genom att belysa förhållandena som råder för vissa utländska chaufförer samt genom att samla in information genom appar. Henrik har även arbetat som konsult inom logistikområdet för Cambridge Technology Partners, där han arbetade med bl a Deutsche Post och Deutche Ban.

Plats : Campus sal U202
Tid: 18.00 -20.00
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.