Välkommen till Tekniska Föreningen

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

TFIHs vårutflykt Lördagen den 30 maj 2015

TFIHs ÅRSMÖTE 2015-03-17 kl.18 med föredrag av Adam Kanne regionchef EON Öresund

 STIPENDIEUTDELNING
 ORDINARIE ÅRSMÖTE
 MACKA MED ÖL / VATTEN / KAFFE
 FÖREDRAG AV Adam Kanne regionchef EON Öresund
“Omställningen av energisektorn i Sverige i ett femårsperspektiv- stora förändringar.”

TISDAGEN DEN 17 MARS 2015 KLOCKAN 18.00 – ca 21.00
PLATS: CAMPUS HELSINGBORG, UNIVERSITETSPLATSEN 2,
STORA HÖRSALEN

FÖR PLANERING AV MAT SKALL ANMÄLAN HA NÅTT OSS
SENAST TORSDAGEN DEN 12 MARS.
OBS 1! GLÖM INTE NAMN PÅ ANMÄLAN!
OBS 2! MEDDELA BEHOV AV SPECIELL MAT!
ANVÄND UTSKICKAT SVARSKORT ELLER E- POSTA TILL KLUBBMÄSTARE ARNE TÖNNESSON PÅ E-POST: tonne88@hotmail.com
ARNE KAN ÄVEN NÅS PÅ MOBIL 070 924 27 46 OM DU HAR FRÅGOR.
TA GÄRNA MED DIN RESPEKTIVE TILL MÖTET! VÄLKOMNA!

Föredrag om kartornas historiska utveckling 2015-03-03

Titel: Historiskt kartmaterial med nedslag i skiftesreformerna

Beskrivning av innehållet: Föredraget behandlar den historiska utvecklingen av kartografi fram till och med bakgrunden till dagens kartor. Vilka historiska kartor kan man förvänta sig att hitta på en specifik plats? Utgångspunkten tas från lokala exempel i Helsingborgstrakten. Ett speciellt nedslag görs i skiftesreformerna, som avsatte ett mastigt storskaligt kartmaterial på detaljnivå. Vad var bakgrunden till dessa, varför just då, vad blev konsekvenserna? Här finns en räcka av myter att slå hål på. Föredraget använder sig till dels av senaste tekniken inom geografiska informationssystem och visualisering av kartmaterial i tid och tre dimensioner.

Föredraget hålls av Universitetslektor Henrik Svensson Högskolan Kristianstad

Program

Plats: Campus sal U203
Parkering finns framför Campus entre. Ingen avgift efter kl 18.00

Tid 18.30-20.00

Programmet är öppet för medlemmar i TFIH och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Föredrag om Logistik 2015-02-10

Logistik – en förutsättning för fortsatt utveckling av Helsingborgsregionen

Under denna rubrik får vi lyssna på två föreläsare, Mats Johnsson och Henrik Stenberg. Föredragen behandlar viktig utveckling inom logistikområdet när det gäller teknik och organisation och som kan vara avgörande för Helsingborgsregionen.
Sedan 2007 finns det en logistikutbildning på Campus. Utbildningen sker i nära samverkan med näringslivet i regionen och är ett unikt samarbete mellan den tekniska fakulteten och den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Initiativtagare och programansvarig är universitetslektor Mats Johnsson som tillhör tekniska fakulteten men som tillbringar sin dagliga tid vid Campus Helsingborg som lärare och forskare.
Mats Johnsson är disputerad i ämnet förpackningslogistik som behandla logistikkedjan från ett förpackningsperspektiv. I föredraget kommer Mats att lyfta fram det senaste inom logistiken och hur det kommer att kunna användas för att utveckla Helsingborgsregionen. Mats Johnsson, som är international scientist vid ett forskningsinstitut i Beijing, Kina, kommer även att behandla vikten av att jobba internationellt.
Dr Henrik Stenberg är disputerad från Chalmers med logistik som inriktning. Henrik arbetar som projektledare inom godstransporter och säkra transporter vid den nyetablerade forskningsplattformen på Campus Helsingborg. Henrik är aktuell och ofta i media genom sin cabotagestudie som rönt mycket intresse genom att belysa förhållandena som råder för vissa utländska chaufförer samt genom att samla in information genom appar. Henrik har även arbetat som konsult inom logistikområdet för Cambridge Technology Partners, där han arbetade med bl a Deutsche Post och Deutche Ban.

Plats : Campus sal U202
Tid: 18.00 -20.00
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Julfest med Tekniska Föreningen i Hälsingborg 2014-12-06

H J Ä R T L I G T V Ä L K O M N A !

Tekniska Föreningen i Hälsingborg inbjuder medlemmar med respektive till traditionell

J U L F E S T M E D P L A T S F Ö R M Å N G A!!

Lördagen den 6 december 2014 klockan 18.30 (måltiden börjar 19.00) på

Restaurang Koppargrytan, Industrigatan 70, Helsingborg.

Julsammanträde.Julglögg.

Orkester spelar.

Lucia kommer med alla sina tärnor!

Stort julbord med ål och vår gäst Ulla.

Auktion / jullotteri med förnämliga vinster.

Julklapp i form av påse med diverse nyttigheter.

Kostnad 350 kronor per person (medlem och respektive)

Inkl. glögg, julbord med ål/ gottebord, öl/vatten, tre st Ulla och kaffe.

Om någon medlem önskar bjuda med gäst går detta bra, självkostnad 400 kronor

Studiebesök Tekniska museet i Helsingör 2014-11-16

Vi har nyinsatt ett extra möte i höstrusket med besök på Tekniska museet i Helsingör. Museet har många unika tekniska föremål och genomgår ständig förnyelse inom teknikområdet. Här finns både gammalt och nytt inom olika teknikområden.
Föreningen subventionerar resa (buss från Helsingör station till museet), inträde till museet och lättare buffé inkl. öl eller vatten på musset.
För att ge fler av våra medlemmar med respektive möjlighet att få en extra teknikdag tillsammans så arrangerar vi detta möte.
Du får själv lösa din färjebiljett då det är olika priser för vuxna och pensionärer.
Vuxen Tur och retur kostar 65 kr, för pensionär (65 år) kostar det 41 kr.
OBS! Samling på Knutpunkten, färjeterminalen senast kl. 12.00 så att vi kan åka med färjan som avgår kl 12.15.
Anmälan: genom insättning av 50 kronor på TFiHs Bankgirokonto 5302-6266
Anmälan bör ske snarast och senast måndag den 10 november för bokning av buffén på museet.
Har du några frågor om arrangemanget hör gärna av dig till vice klubbmästare Lars Blücher på mobil: 0705 51 27 59

Föredrag om 3D printning på Campus tisdagen 2014-10-21 kl. 18

3D-printning är det en teknisk revolution eller en fluga?

Välkommen till ett föredrag om Additive Manufacturing. Ämnet belyses från några olika perspektiv. Med tanke på arrangören utlovas en djupdykning i den teknologi som gör Digital Metal unikt. Föredraget hålls av Bo-Göran Andersson, Teknisk Chef på Digital Metal ett dotterbolag till Höganäs AB.

Beskrivning:
Friformsframställning, (FFF), är en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från CAD-data, datortomograf eller 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, free form fabrication, layer manufacturing och rapid prototyping. En anordning för friformsframställning kallas ofta 3D-skrivare. En förhållandevis enkel och vanlig metod är att extrudera plast i lager på lager och det kan därför grovt liknas vid tekniken hos en bläckstråleskrivare. Tekniken används både för att snabbt tillverka delar till en modell eller prototyp, och i produktion.
Det finns flera tekniker beroende på egenskapar som är önskvärda, de vanligaste är FDM och Polyjet. FDM bygger upp lager på lager av tunna trådar av termoplast. Det blir en hållfast produkt med något sämre yta. Polyjet lägger istället ut ett lager härdplast som härdas med UV-ljus, går väldigt snabbt och ger fin yta. Vid utskrift används stödmaterial som sedan tas bort. Om biten ska lackas behöver den oftast slipas innan.
Mer komplexa och professionella lösningar använder metallpulver som t.ex. titan och laser eller elektronstråle med hög precision vilket smälter metallen i mikrometer-tunna skikt, lager på lager, enligt CAD-ritningen på detaljen.
Den första kommersiella maskinen för friformsframställning såldes 1987 i USA. Sedan dess har tekniken haft en stark tillväxt. Det största användningsområdet är för prototyptillverkning i industrin, men många andra applikationsområden är under tillväxt, bland annat medicinska implantat och direkttillverkning av färdigdetaljer. Tekniken lämpar sig bäst för små föremål i små serier med komplexa former.

Plats: Campus sal U202
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Tid: 18.00 – 19.00
Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Föredrag om ESS och Max IV på Campus 2014-09-23 18:00

Tekniska Föreningen inbjuder till möte på Campus i Helsingborg.
Programmet omfattar två föredrag under rubriken
“ESS och Max IV tar forskning till högre nivåer”.

ESS och MAX IV är två kompletterande forskningsanläggningar för multidisciplinär forskning inom materialforskning som t.ex. funktionella material, molekylär bioteknik, energiteknik, nanovetenskap, geologi, miljöforskning, medicin mm. Båda dessa kommer att finnas i Lund.
Den nya anläggningen MAX IV har börjat byggas och ska öppnas för forskning 2015. Där ska forskare med hjälp av röntgenstrålning studera materialens egenskaper. Bygget beräknas kosta 2,6 miljarder kronor. Finansierar gör bland andra Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Sedan 25 år finns en synkrotronljusanläggning i Lund, MAX-Lab, och det är på erfarenheterna härifrån som MAX IV byggs.
ESS, European Spallation Source är nästa stora projekt och det är en anläggning för liknande forskning som kommer att göras vid MAX-lab IV, men istället för röntgenstrålning kommer neutroner att användas. Projektet är ett europeiskt samarbete och kostnaden på 14,7 miljarder för investering och drift ska fördelas mellan de länder som medverkar. Värdlandet Sverige kommer att stå för drygt 30 procent av byggkostnaden.
Anläggningarna ger Sverige möjlighet att bli världsledande inom flera forskningsområden. ESS och MAX IV kommer också att locka till sig en mängd internationella toppforskare vilket gör att Sverige blir ett betydande internationellt centrum inom området.
(källa: VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet)

Program
Plats: Campus sal U202
Parkering finns framför Campus entré. Ingen avgift efter kl 18.00
Tid: 18.00 -20.00

18.00 – 18.50 ESS – Ett framtida forskningscentrum tar form i Lund
Docent Sindra Petersson Årsköld

19.00 – 19.50 MAX IV – Acceleratorer och synkrotronljus
Professor Sverker Werin

Programmet är öppet för medlemmar i Tekniska Föreningen och övriga intresserade.
Till detta möte krävs ingen anmälan och ingen avgift tas ut.

Besök på utställning Dunkers kulturhus samt rundvandring i bostadsområdet Drottninghög Helsingborg tisdagen den 9 september 2014

Drottninghög- hållbar stadsutveckling i ett Miljonprogramsområde

DrottningH
Information från projektets hemsida (www.helsingborg.se/drottningh)
DrottningH är projektet som ska utveckla och förändra Drottninghög under 20 år – minst!
Drottninghög är ett av de bostadsområden som byggdes i Helsingborg som en del av miljonprogrammet mellan år 1967 och 1969. Idag finns det ett behov av att renovera dessa hus och samtidigt bygga nytt för att öka variationen av boendeformer. Därför skapade Helsingborgs stad och Helsingborgshem år 2011 det gemensamma projektet DrottningH.
Projektet arbetar både med den fysiska förändringen som handlar om hur området ska se ut i framtiden och med de boende i området. Hur kan vi exempelvis skapa förutsättningar för att fler boende ska hitta eller skapa arbete? Projektet består av olika delprojekt som har olika ansvarsområden. De arbetar bland annat med boendedialog, trafik och parkering, näringslivet och grönstrukturen.
Målet med projektet är att:
• Skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.
• Öppna upp området och ta vara på nuvarande värden.
• Koppla ihop området med resten av Helsingborg.
• Förtäta Drottninghög så att vi kan fördubbla antalet boende på sikt.
Program
17.30 Samling Dunkers kulturhus – utställningen ”Röster från Drottninghög” – historiska berättelser samt info om projektetDrottningH.
Förflyttning till Drottninghögs centrum. Projektlokalen Blåkullagatan 15 Helsingborg. Bulle och dricka
Rundvandring med guide i bostadsområdet.

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt bankgirokonto 5302-6266 senast 2 september
Max 25 deltagare
Eventuella frågor besvaras av
Arne Tönnesson per mail: tonne88@hotmail.com eller telefon: 070-924 27 46

Möte i Tågarp tisdagen den 26 Augusti 2014

Vid mötet skall vi besöka den moderna gården Västergård och Skånemöllan

Västergårds presentation av verksamheten enligt hemsidan:
Lantbruket är grunden för verksamheten på Västergård. Gården har varit i familjens ägo sedan 1926 och omfattar för närvarande 350 hektar.
Vi driver även en modern högkvalitativ utsädesproduktion tillsammans med Svenska Foder med kunder i hela Europa.
Sedan några år tillbaka har vi breddat verksamheten med kluriga rörmokare, säkra snickare och drivna murare i Västergård Bygg & VVS.
Det senaste är att vi håller på att utveckla Tågarps by. Vi har byggt en ny förskola (Alfabo) som Svalövs kommun hyr, och nu projekteras ett seniorboende (Bynibyn) med trygghet och miljö i fokus.
Skånemöllan presentation från hemsidan
Sten Persson, Nils Jönsson och Evald Nilsson grundade 1971 den kvarn som skulle utvecklas till Skåne-möllan. Idén var enkel: att bli ett alternativ till de stora mjölleverantörerna. Idag betraktas Skåne-möllan som en stabil och pålitlig leverantör av högklassigt mjöl med utmärkta bakegenskaper. Företaget har 26 anställda och omsättningen är cirka 180 miljoner kronor.
För att garantera kvaliteten arbetar Skåne-möllan med kontraktsodlare som odlar efter våra önskemål.
Företaget är sedan juli månad 1998 noterat på börsen och handlas på First North.

Program
18.00 Avresa Helsingborg Landskronavägen 1 ( restaurang IMPIUS) med buss
18.30 Genomgång Västergård av ägaren Lars Håkansson
19.30 -19.45 Bulle och dricka
19.50-20.40 Besök Skånemöllan
21.00 Retur Helsingborg

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till vårt postgirokontot 5302-6266 senast 20 augusti

Eventuella frågor besvaras av Arne Tönnesson per mail tonne88@hotmail.com eller telefon 0709242746