Anmälan till medlemskap

Vill du bli medlem och är student betalar du endast 75 kr istället för 150 kr

Vänligen betala avgiften omgående då du erhåller inbetalningskortet, det underlättar för våra ideellt arbetande funktionärer.