Styrelsen och funktionärer 2024 (Mars 2024-Mars 2025)

Ordförande:

Peter Andersson

Vice Ordförande:

Diana Gunnarsson, Sekreterare

Ordinarie ledamöter:

Per Bruhn
Kenth Engström
Göran Nord
Carl Söderstjerna
Björn Robertsson
Kaj Persson 
Glenn Silrén 
Mats Johnsson

Suppleanter:

Per Nilsson, Tycho Brahe kontakt
Anders Askman, Tekniska museet
Fredrik Nilsson
Jonas Ströberg

Revisorer:

Per-Ola Svensson
Daniel Docekal

Revisorsuppleant:

Kjell Östlund

Valnämnd, ordinarie ledamöter:

Bengt
Grahn
, Sammankallande
Dimitrij Aleshkov
Arne Tönnesson
Jonas Svensson 

Valnämnd, suppleant:

IngvaBritt Allbratt

Funktionärer

Skattmästare:
Karin Jansson

Vice Skattmästare:
Per Siversson

Medlemsansvarig:
Kaj Persson

Vice Medlemsansvarig 
Peter Andersson

Klubbmästare:
Lars Blücher

Vice Klubbmästare 
Arne Tönnesson

Webmaster:
Karin Jansson
Carl Söderstjerna

Vice Webmaster 
Peter Andersson

IDA grupp medlem:
Kaj Persson
Arne Tönnesson
Ingva-Britt Allbratt
Lars Blücher

Tekniskt museum:
Anders Askman
Per Siversson

Universitetet:
Mats Lilja

Tycho Brahe:
Per Nilsson

Kapitalförvaltare:
Per Siversson