Styrelsen och funktionärer 2020 (Mars 2020-Mars 2021)

Ordförande:

Bengt Grahn

Vice Ordförande:

Peter Andersson, Sekreterare

Ordinarie ledamöter:

Anette Lilja
Dimitrij Aleshkov
Per Bruhn
Kenth Engström
Göran Nord
Diana Gunnarsson

Suppleanter:

Per Nilsson, Tycho Brahe kontakt
Anders Askman, Tekniska museet
Fredrik Nilsson

Revisorer:

Per-Ola Svensson
Daniel Docekal

Revisorsuppleant:

Kjell Östlund

Valnämnd, ordinarie ledamöter:

Kaj Persson, Sammankallande
Per Siversson
Göran Fajersson
Karin Andersson

Valnämnd, suppleant:

Lars Blücher

Nils-Åke Andersson

Funktionärer

Skattmästare:
(Jen Lindkvist)

Vice Skattmästare:
Per Siversson

Protokollsekreterare:
Peter Andersson

Vice Protokollsekreterare:
Karin Andersson

Medlemsansvarig:
Kaj Persson

Vice Medlemsansvarig 
Peter Andersson

Klubbmästare:
Lars Blücher

Vice Klubbmästare 
Arne Tönnesson

Webmaster:
Karin Andersson

Vice Webmaster 
Peter Andersson

IDA grupp medlem:
Kaj Persson
Arne Tönnesson
Ingva-Britt Allbratt
Lars Blücher

Tekniskt museum:
Anders Askman
Per Siversson

Universitetet:
Mats Lilja

Tycho Brahe:
Per Nilsson
Kaj Persson

Kapitalförvaltare:
Per Siversson