Tekniska Föreningen i Hälsingborg

Vårt ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning. Föreningen skall även befrämja kontakten mellan medlemmarna samt med medlemmarna i andra tekniska föreningar. Föreningen utdelar stipendier enligt särskilda stadgar.

Stipendierna utdelas till de elever vid den tekniska högskoleutbildningen, Institutionen LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg som presterat de mest förtjänstfulla examensarbetena under året.

Blev du intresserad? Läs då på stipendiatsidan om tidigare stipendiater och deras arbeten. Ge gärna förslag på lämpliga studiebesök.