Kommande föreläsning: Estoniakatastrofen

Torsdagen den 19 maj kl. 18.00, sal U202 på Campus Helsingborg

Välkomna till ett intressant öppet medlemsmöte om Estoniakatastrofen1994.

Föreläsare Örlogskapten Jan Tornerhjelm föreläser om färjan Estonias öde.

Jan har med sin profession, till skillnad från medias alla ”experter”, ingående kunskaper om färjans konstruktion, dess svagheter och dess levnadsöde i olika farvatten i Bottenviken och Östersjön. Under många år hade han bogvisiret placerat utanför kontorets fönster.

Tekniska föreningen i Hälsingborg TFiH bjuder in medlemmar samt studenter och personal på Campus.

Besökare kan parkera utanför Campus HBG norra entré, parkering kan erläggas med mobilapp eller sms via Parkster eller automat i entrén.

Frukt och vatten bjuds i pausen.

Välkomna!